Dětská skupina Machanka

Pohled na zázemí Dětské skupiny Machanka

Vše, co potřebujete vědět:

Zázemí

Děti v Dětské skupině Machanka tráví hodně času venku – na oploceném pozemku u lesa nebo přímo v lese. Jako zázemí slouží skautská základna za Žebětínem, č. ev. 1369. Zázemí prošlo rekonstrukcí, aby měly děti co nejlepší podmínky pro odpočinek, jídlo a hraní v nepřízni počasí.

Děti v ranním kruhu v dětské skupině Machanka

Provozní doba a program dne

Dětská skupina Machanka je v provozu celoročně

pondělí až pátek 7:30 – 16:00.

Zavřeno je o víkendech (krom mimořádných akcí), ve svátky, v sanitární dny (2x ročně) v době vánočních prázdnin a část velkých prázdnin.
O velkých prázdninách je otevřeno 5 týdnů. 

Ostatní prázdninové dny během školního roku je dětská skupina v provozu. 

Program dne

  • 7:30 – 8:50 – příchod dětí, svobodná hra na pozemku 
  • 9:00 – ranní kruh – přivítání, seznámení s tématem dne, pohybové hry, říkanky a písničky 
  • 9:30 – svačina, výprava do lesa, svobodná hra v lese 
  • 12:00 – hygiena, oběd v zázemí
  • 12:30 – odpočinek (četba příběhů, spánek nebo klidové činnosti) 
  • 14:15 – svačina 
  • 14:30 – nabídka výtvarných/hudebních/pohybových činností, svobodná hra
  • 15:15 – odpolední kruh – reflexe uplynulého dne, rozloučení 
  • 15:30 – 15:50 – vyzvedávání dětí

Strava

DS Machanka poskytuje pitný režim a stravu ve formě obědů a odpoledních svačin. Strava je dodávána externí firmou. Dopolední svačiny DS nezajišťuje. Vlastní dopolední svačiny jsou zajištěny rodiči: svačina do svačinové krabičky (ideálně bez dalších obalů) a láhev s pitím (v zimních měsících teplý čaj v 0,5 l termosce). Děti mají v průběhu celého dne k dispozici dostatek tekutin. Pečující osoby vedou děti k pití, vodu (v zimních měsících čaj) doplňují vždy podle potřeby. 

Jídelníček je vyvěšen na nástěnce v zázemí a na google disku sdíleném s rodiči.

Děti obědvají venku u stolečku

Provozovatel: Machanka z.s., Mojžíšova 2901/17, 612 00 Brno, IČ 06947794
Název projektu: Dětská skupina Machanka
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014236
Harmonogram realizace: 1. 9. 2019 – 31. 1. 2022 (provoz od 1. 2. 2020)

Adresa místa provozu: Žebětín 1369, 641 00 Brno-Žebětín
Kapacita dětské skupiny: 12 dětí
Forma dětské skupiny: pro veřejnost

Cílem projektu je přispět ke slaďování pracovního a soukromého života rodičů s malými dětmi prostřednictvím poskytování služby péče o dítě.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.