MACHANKA

MACHANKA

Dětství v rytmu přírody

U nás na Machance – ať už v Dětském lesním klubu u Ríšovy studánky
nebo v Dětské skupině v Žebětíně – tráví děti většinu času venku v přírodě,
zkoumají svět všemi smysly, zažívají pocit volnosti i bezpečných hranic,
učí se postarat se samy o sebe a být součástí party.

Chcete nahlédnout, jak vypadá den na Machance?
Nasát atmosféru můžete z našeho krátkého filmu.

Machanka je místo, které je stvořené pro svobodný a přirozený rozvoj.

Machanka je o lidech, kteří jsou odvážní, mají úctu k lesu, mají radost, že spoluvytváří vlastní budoucnost, váží si pocitu volnosti a přistupují zodpovědně ke svému životu.

Chceme se cítit dobře, učit se od sebe navzájem, podporovat děti v tom, co je zajímá, chceme zpomalit a najít si čas na obyčejné věci, které jsou protiváhou k dnešnímu rychlému způsobu života.

Stabilita, struktura a pravidelné kulturní rituály nám pomáhají vytvářet pro děti bezpečné prostředí, ve kterém se mohou cítit jistě a rozvíjet svoje schopnosti. Uvědomujeme si, že čas předškolního vzdělávání není jen o svobodném hraní a objevování, ale také o budování návyků důležitých pro život v moderní společnosti.

Chystáme nové zázemí

Organizace Machanka, která provozuje dětský lesní klub a dětskou skupinu, hledá ke koupi nebo pronájmu pozemek v blízkosti lesa. 

Parametry pozemku: 

  • zahrada v blízkosti lesa
  • pronájem nebo koupě 
  • lokalita Brno Bystrc, Brno Žebětín, Brno Královo pole, Brno Komín
  • sítě výhodou, ale ne nutností  
  • rozloha cca 1000 m²
  • příjezdová cesta, dostupnost MHD
  • sousedská komunita výhodou 

Víte o něčem? Ozvěte se: 
veronika.sonnenscheinova@machanka.cz 
Tel: 739 619 317

HLAVNÍ PRINCIPY, NA KTERÝCH STAVÍME:

Blízkost přírody

Děti jsou na Machance v přímém kontaktu s přírodou, tráví většinu času venku, zažívají na vlastní kůži každé počasí a také změny v přírodě, které se odehrávají během celého roku. To dětem umožňuje vytvořit si k přírodě blízký vztah a přirozeně se k ní chovat ohleduplně. Příroda dětem nabízí spoustu podnětů, rozvíjí všechny smysly, hrubou i jemnou motoriku a také fantazii a tvořivost.

Respektující přístup

K dětem přistupujeme individuálně, s důvěrou v jejich schopnosti, s pochopením a respektem k jejich potřebám, emocím a individuálním odlišnostem. Věříme, že respektující způsob komunikace má své místo v každém vztahu – mezi dětmi a dospělými, mezi dospělými i mezi dětmi navzájem – a děti k tomu aktivně vedeme.

Svoboda a zodpovědnost

Pomocí jasných pravidel, která zajišťují bezpečnost, a rituálů, které dávají dětem pocit jistoty a časové orientace, vytváříme bezpečný prostor, ve kterém se děti mohou svobodně pohybovat, vyjadřovat a rozhodovat, zažívat přiměřenou míru rizika a nést zodpovědnost za své činy.

Svobodná hra

Během dne mají děti na Machance dostatek prostoru pro volnou hru, kterou považujeme za jednu z nejdůležitějších činností v předškolním věku. Volná hra dětem umožňuje naplno rozvíjet kreativitu, zvyšuje sebedůvěru, posiluje vnitřní motivaci, umožňuje každému věnovat se tomu, co ho právě nejvíce zajímá, v tempu, které mu vyhovuje, učí se komunikovat s ostatními, samostatně řešit konflikty a mnoho dalšího. Průvodce je dětem plně k dispozici, zapojí se nebo pomůže, když je požádán, ale sám do hry dětem nezasahuje, pokud není ohrožena bezpečnost. Volnou hru v denním programu doplňují pohybové, tvořivé, hudební a další vzdělávací aktivity, které průvodci dětem nabízejí a je na dětech, zda se zapojí, nebo ne.

Spolupráce s rodinou

Navazujeme blízké vztahy nejen s dětmi, ale také s jejich rodiči a dalšími lidmi, kteří se chtějí do činnosti klubu zapojit. Lesní klub nemá nahrazovat výchovu v rodině, ale vhodně ji doplňovat. K tomu je zapotřebí, aby mezi průvodci, dětmi a rodiči panovala vzájemná důvěra, úcta a respekt. K budování dobrých vztahů slouží kromě kontaktu při předávání dětí různé slavnosti, brigády a setkání, na kterých je dostatek prostoru se vzájemně lépe poznat a porozumět si.

Máte dotaz? Napište nám: