Pomáháme rodinám z Ukrajiny

Machanka je organizace, která se věnuje rodinám a jejich dětem. Zaměřujeme se na předškolní vzdělávání dětí, všestranný rozvoj, každodenní pohyb a pobyt v přírodě a prožívání tradičního roku. 

Chceme nabídnout ukrajinským maminkám a jejich dětem bezplatný program a proto jsme využili nabídky MŠMT a zažádali o grant na Adaptační skupiny

Co je cílem? 

V první vlně vytvořit vhodné prostředí pro skupinu 12 dětí, které budou provázet 2 průvodci.

Aktivity Adaptační skupiny Machanka budou zaměřeny na každodenní pobyt dětí v přírodě s vizí, že procházky v přírodě by mohly být pro skupinu ukrajinských dětí klidným relaxačním prostředím, ve kterém by snáze přijímaly podněty k učení se řeči a adaptování se na naše prostředí. Důležitá by byla socializace dětí během každodenního setkávání, jasný režim dne, který by byl podpořen pravidelnými rituály (ranní kruh, zpívání, společná aktivita, vycházka do přírody, dopolední svačina, aktivita „učíme se venku“ a na konci rozloučení v závěrečném kruhu). 

Během aktivity „učíme se venku“ bychom se snažili dětem přiblížit naši řeč, zaměřili bychom se na rozvoj jemné motoriky, zkoušeli bychom s dětmi hry zaměřené na počítání, učili bychom se rytmickou a hravou formou. Je nám jasné, že děti můžou být citlivé a traumatizované a proto bychom rádi, aby byl nástup aktivit postupný. Ze začátku by bylo cílem vytvořit bezpečné, čitelné a příjemné prostředí. Poznat se. Podstatné pro nás je, aby nám maminky s důvěrou svěřily své děti a mohly se tak na chvíli věnovat sobě nebo práci. Pokud naznají, můžou se zapojit do programu se svými dětmi.

Momentálně hledáme průvodce do Adaptační skupiny – více informací o pracovní pozici jsou na stránce machanka.cz/spoluprace.

Rádi bychom pomáhali více a požádali o další grant na vytvoření rodinného centra nebo další adaptační skupiny. Pokud by ses chtěl/a přidat k nám, zavolej na tel. +420 739 619 317 (Veronika Sonnenscheinová – ředitelka DS a DLK Machanka). 

Materiální sbírka outdoorového vybavení pro děti z Ukrajiny